E6 avstängd efter olycka norr om Rydebäck

Påverkar trafiken i södergående riktning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel