Yrkar på dödsstraff efter stjärnans tragedi

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel