”Vi kräver att svenska domstolar slutar döma till umgänge mellan en våldsutövande förälder och barn som lever i skyddat boende.”

Företrädare för nio kvinnojourer i Skåne.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel