”Vi kommer att se en fortsatt sjunkande medelålder i Malmö”

När Sveriges yngsta storstad blir ännu yngre utmanas bostads- och arbetsmarknaden.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel