”Vi är första generationen som åldras med hiv”

Äldre som lever med sjukdomen deltar i bok som ska öka kunskaperna.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel