Varnar för kinesiska smittan: Kan spridas

▸ Tusentals befaras sjuka ✓ Inför kontroller

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel