V fortsätter med att försöka fälla Eva Nordmark

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel