Utsläpp av svavelsyra i Jönköping

Närmare 200 liter svavelsyra läckte ut vid ett lager på ett industriområde.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel