Två lastbilar i krock på E6 i höjd med Åkarp

Ett körfält är avstängt i södergående riktning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel