Tusentals judar flydde till Höganäs

Massflykt över Sundet för 75 år sedan.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel