Tumskruvarna spänns åt inom vården – inte ens föräldravikariat tillsätts utan överprövning

Regionens åtskruvade tumskruvar oroar ute på avdelningarna.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel