Trafikverket planerar nya bommar i järnvägskorsningen i Oxie

”Vi är intresserade av att göra korsningen så säker som möjligt”.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel