Tillåtande attityd till droger är ett problem

Bollebygd har inte större problem med tobak, alkohol och droger än andra kommuner i Västra Götaland, visar den senaste CAN-undersökningen. Folkhälsostrateg Eva Lidslot är främst bekymrad över en allt liberalare attityd till alkohol och droger och att unga upplevt våld i hemmen.

Källa: www.bt.se originalartikel