Thomas Frostberg: Miljardvecka för skånska näringslivet

"Tre skånska bolag släpper kioskvältande nyheter under en och samma vecka"

Källa: www.8till5.se originalartikel