Tågstopp mellan Göteborg och Malmö

Kontaktledningsfel i Varberg.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel