Svävande svar på konkreta frågor

Skola, vård, omsorg, miljö och detaljplaner. Frågorna från föreningarna i Ambjörnarp var konkreta under gårdagens politikerutfrågning i Björnhyltans växthus. Svaren var dock något svävande emellanåt från S, C, SD och MP.

Källa: www.bt.se originalartikel