Stress väger tyngre än lön när lärare byter jobb

Fackförbund: Utred kvinnors stress och höj de äldres löner.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel