Största renoveringarna i kanalens historia

Göta kanal står vintern 2018/19 inför sina största underhållsprojekt på 200 år.

Källa: www.corren.se originalartikel