Stora skillnader på tobaksavgifter i kommuner

Med den nya tobakslagen måste handlare ansöka om tobakstillstånd från och med den 1 november. Men kostnaderna för att ansöka skiljer sig åt mellan kommunerna.

I Ronneby måste handlare betala sex gånger så mycket som i Staffanstorp, enligt en undersökning från Svenska snustillverkarföreningen.

Källa: www.bt.se originalartikel