Snöröjningsbudget överskriden åtta av tio år – trots förändrat klimat

Trots förändrat klimat är Borås stads kostnader för vinterväghållning fortsatt höga – de senaste tio åren har budgeten överskridits åtta gånger.

Men klimatförändringarna kan föra med sig dryga kostnader för annat än snöröjning.

Källa: www.bt.se originalartikel