Skolor behåller nationella prov trots att de blir frivilliga

Bara några få gymnasieskolor tar bort de frivilliga proven

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel