Skånska kommuners flygresor till Stockholm minskade med 76 procent 2020

Tydliga pandemieffekter i ny rapport om elva skånska kommuners klimatarbete

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel