Skåne är mer än Skåne, Sverige mer än Stockholm.

Stockholm och Skåne måste dra nytta av varandra.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel