Sämre fart i brittisk ekonomi

BNP-tillväxten fjärde kvartalet föll till 1,3 procent, jämfört med samma period 2017.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel