Så blev Malmö en skejtstad

Att inte använda skejt som en image utåt är en av nycklarna.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel