Risk för ogräs runt om i Jönköping i sommar – kommunen kan inte klippa sina egna gräsmattor

En del grönytor får växa sig ”frodiga” i sommar. Detta till följd av personalbrist på efter...

Källa: www.jnytt.se originalartikel