Rasismanklagelse mot domstol prövas av Högsta domstolen

Nu ska Högsta domstolen avgöra om en advokat hade rätt att anklaga Skaraborgs tingsrätt för rasism. När hans klient fälldes för sexuellt ofredande överklagade advokaten tingsrättens dom med motiveringen att den "grundats på ren, medveten eller omedveten

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel