Positiva besked kring Lewickis och Brorssons skadeläge

Magnetundersökningen visade ingen ytterligare påverkan.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel