Planer på station i Alnarp grusas – Akademiska hus drar sig ur

Robert Wenglén (M): Jag är oerhört besviken.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel