Olycka på E6 i höjd med Vellinge

Begränsad framkomlighet i södergående riktning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel