Nu ska urskogen i Jokkmokk skyddas

Naturvårdsverket har fått grönt ljus av regeringen till att köpa loss ytterligare 5 000 hektar skogsmark bestående av ur- och naturskog i Jokkmokks kommun i Norrbotten. Nu är planen att bilda två nya naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive, fö

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel