Nu ska det grävas på Brinken – igen

Under nästa vecka återupptas de omfattande bytena av vatten- och avloppsledningar på Brinken i Motala.

Källa: www.corren.se originalartikel