Nu mönstrar den första kullen 18-åringar

De flesta går fortfarande kvar på gymnasiet, men under en dag får 6 000 kallade ungdomar i stället åka till Kristianstad eller Stockholm för att mönstra. Filippa Vernersson åkte till Kristianstad från Växjö, nu är värnplikten obligatorisk för alla oavset

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel