Nej till bidrag till fiberförening

Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygd säger nej till fiberföreningen Ömmern–Östra Nedsjöns ansökan om bidrag för utbyggnad av stamnätet. Dels har nämnden för lite pengar, dels skulle ett bidrag bryta mot likställighetsprincipen.

Källa: www.bt.se originalartikel