Nedriven kontaktledning i Eslöv stoppar tåg

All tågtrafik mellan Stockholm och Malmö påverkas.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel