Mordet på ett vittne i Rosengård borde ha lett till lagens strängaste straff

Källa: www.aftonbladet.se originalartikel