Minnesord om Elis Holm

Elis Holm, Lund, har avlidit i en ålder av 73 år.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel