Malmös skadade fåglar får egen hjälplinje

Fågelskydd Spillepeng är rehabiliteringsplatsen som Malmö stad ingår samarbete med.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel