Lund då och nu: Lilla Södergatans tappra råtthundar

Här fanns ingen grönsaksbutik för hundra år sedan. Men en kvarn – med råttproblem.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel