Lovades stor gräsmatta – fick 32 centimeter

En två och ett halvt år lång tvist om en gräsmatta har avgjorts i Umeå tingsrätt. Fem radhusköpare i Umeå lovades en stor gräsyta i anslutning till husens altaner. Men när affären var genomförd sattes arbetet med en parkeringsplats i direkt anslutning t

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel