Lastbil i krock på E22 norr om Lund – vägen avstängd

Trafikolycka mellan Gårdstånga och Lund i södergående riktning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel