Kvinnojouren i Lund: Hedersvåld har ökat under pandemin

Distansundervisningen har ökat isoleringen och utsattheten, visar kartläggning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel