Kultursatsning över gränserna

Glasbruksorten Fåglavik ligger på gränsen mellan Västra Götaland och Skaraborg och har beröringspunkter med flera mindre kommuner i båda regionerna. I samband med att Fåglavik fick regionala pengar till Kultursystem har Fåglavik och Falköping initierat ett kulturellt samarbete mellan flera kommuner.

Källa: www.bt.se originalartikel