Kristersson och Lööf visar att allianssamarbetet tjänar på oenighet.

Starka profilfrågor behöver inte stå i motsats till lojalitet. Partierna borde våga mer inför valet.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel