Kränkande ortnamn i Jokkmokk slopas

Lantmäteriet vill byta namn på ett sankmarksområde i Jokkmokks kommun. Sedan 1970-talet har det hetat Negerskallelandet på kartorna. Myndigheten anser att namnet är kränkande och inte uppfyller kraven för vårdat ortnamnskick. Liknande ortnamn har ändrat

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel