Könsneutral nationalsång i Kanada

Kanada vill ändra sin nationalsång så att den blir könsneutral. Det handlar om en textrad i den engelska versionen av sången där orden "dina söner" byts mot "alla oss". Textraden lyder "in all thy sons command" och underhuset har röstat för att ändra stycket till "in all of us command", för att göra den könsneutral.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel