Kollision på E6 vid Ängelholm

En trafikolycka har inträffat på E6 vid Ängelholm i södergående riktning.

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel