Kollision mellan tåg och bil

En kollison mellan ett godståg och en personbil har skett i Kimstad.

Källa: www.corren.se originalartikel