Koldioxidhalterna når nya rekordnivåer

Koldioxidhalterna i atmosfären nådde nya rekordnivåer under 2017, enligt WMO, Världsmeteorologiska organisationen. Halterna har uppmätts till 405,5 miljondelar, en ökning från 403,3 miljondelar året innan. Ökningen är väntad och följer samma trend som v

Källa: www.sydsvenskan.se originalartikel