Klartecken för färgjättens storbygge

Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygd antog nyligen en detaljplan för en del av Getabrohult. Området är avsett för en utbyggnad i anslutning till Flüggers lagerbyggnad invid Grönkullenmotet i Bollebygd.

Källa: www.bt.se originalartikel